เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

573623
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
90
154
724
571874
1365
4758
573623

Your IP: 103.55.142.47
2020-07-09 06:03
   

7ศสส.จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Web Site กรมการข้าว

0

8

1.เจ้าหน้าที่ ศสส.เตรียมพร้อมจุดลงทะเบียน

2.ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดประชุม

23

24

3.มีตัวแทนภาคเอกชนเข้ามาให้แนวคิดทางด้าน Web Site 

4.มีการแลกเปลี่ยน เสนอแนวความคิดกันในหลากหลายรูปแบบ

5 6
5.มีการชี้แจงทั้งหลักการและ เหตุผลในด้าน มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 6.ตกบ่าย เจ้าหน้าที่ ศสส.ให้ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานระบบ G-Cloud
1 4

7.จากนั้น ต่อเนื่องด้วยวิธีการลงข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน

8.มีการกล่าวสรุป สาระสำคัญในหัวข้อต่าง พร้อมทำพิธีปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

 

     

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Web Site กรมการข้าว  สู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และระบบการรายงานข้อมูลโครงการที่สำคัญของกรมการข้าว โดยระบบ G-Cloud  ในส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) โดยมีศูนย์วิจัยข้าวดังนี้ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา, ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง, ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี, และมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

          ตามที่หน่วยงานการการข้าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใด้จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งได้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อให้บริการเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องปรับปรุงสาระสำคัญบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Web Site กรมการข้าว  สู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และระบบการรายงานข้อมูลโครงการที่สำคัญของกรมการข้าว โดยระบบ G-Cloud " 

                 โดยใช้สถานที่ในการจัดประชุม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ที่ผ่านมา