เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604953
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
32
111
690
603677
594
3873
604953

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 05:11
   
79775   โครงการจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

S 70778888 79773
79776 79778

 

        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ เป็นประธาน ในโครงการพัฒนา

และส่งเสริมระบบการผลิตข้าวคุณภาพ GAP โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตข้าให้ได้คุณภาพใด้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ประกอบด้วยข้อกำหนดที่ให้เกษตรกรปฏิบัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร รวม ๗ ข้อ และมีการเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติของเกษตรกร  หากเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP กรมการข้าวจะให้การรับรองโดยออกใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว และจะต้องดำเนินการถ่ายโอนภาระกิจด้านการตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรมการข้าวเป็นผู้ดำเนินการตรวจ รับรองแทน ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


        โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว และผลิตภัณฑ์ ได้ทำการจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกแบบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอรืเมชั่น จำกัด เนื่องจากชนะการเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปเมื่อ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

        โดยการประชุมหารือดังกล่าวจัด ณ ห้องศูนย์ประชุมติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว ส่วนกลางบางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา