เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604952
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
31
111
689
603677
593
3873
604952

Your IP: 103.55.142.45
2021-03-06 05:09
   
 013  (ศสส.) ร่วมหารือแนวทางในการหาข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งานระบบ Agri Map
014 016
017 018
019 021
90279 90281
90278 023

 

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศสส.) ร่วมหารือแนวทางในการหาข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งานระบบ Agri Map
Agri map เป็นระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ออนไลน์ เช่นหาพื้นที่ว่าประเทศไทยมีการปลูกข้าวเท่าไร พื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เหมาะสมในการปลูกพืชอะไรได้บ้าง

        โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ สวทช.(NSTDA) โดย NECTEC เพื่อจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น Agri Map Online (ระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ออนไลน์) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูลพื้นฐานทางด้านเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรไทยในรายพื้นที่ ทั้งข้อมูลหลักของพืชเศรฐกิจ และข้อมูลสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย  ทั้งปัจจัยการผลิตและปัจจัยอื่นๆ เช่น ดิน แหล่งน้ำ และแหล่งรับซื้อ ข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกร


        โดยถือว่าเป็นอีก หนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทยให้มีความทันสมัยและช่วยเกษตรกรไทย ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าไปใช้งานได้ตามช่องทางเว็บไซต์ ดังนี้ agri-map-online.moac.go.th

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๔.๐๐น. ห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น ๑
อาคาร กรมการข้าวส่วนกลาง บางเขน กทม. ที่ผ่านมา