เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604997
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
76
111
734
603677
638
3873
604997

Your IP: 103.55.142.45
2021-03-06 06:34
   
 3387  การจัดทำข้อมูลรูปแบบการปลูกพืช  ระบบการปลูกพืชเพื่อจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

 

7541 7542
7544 3387

       

        เจ้าหน้าที่ ศสส.เข้าอบรม เรียนรู้ระบบการทำงานของ (Agricultural map for adaptive management: Agri-Map)
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานใช้ Agri-Map โดยต้องการให้นำ Ari-Map มาเป็นเครื่องมือ 

ช่วยบริหารจัดการการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นจึงให้หน่วยงานร่วมกันจัดทำข้อมูล

และต้องปรับข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อสามารถใช้ Ari-Map ติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลข้อมูล รูปแบบการปลูกพืช ระบบการปลูกพืช ระบบการทำฟาร์ม

และแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

 

        โดยข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและรวบรวมคือ ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลด้านการเพาะปลูกข้าวและผลผลิต ข้อมูลเครื่องจักรกลและการใช้เครื่องจักรกล ข้อมูลด้านการจัดการผลผลิตข้าว ข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืชอื่น และข้อมูลพิกัด

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาคาร GISTDA (วช.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น ที่ผ่านมา