เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604957
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
36
111
694
603677
598
3873
604957

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 05:19
   
 IMG 6764  Mobile Application  คือ "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ (Smart Rice Farm - SRM)"ครั้งที่ ๒

 

IMG 6792 IMG 6787
IMG 6795 IMG 6799
IMG 6772 IMG 6782

   

          กลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ Operation Group (OG2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอละการสื่อสาร(ศสส.)
รับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการพัฒนา Mobile Application โดยดำเนินการพัฒนา
"คู่มืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผลิตข้าวสำหรับชาวนามืออาชีพ" โดยกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการของ Mobile Application

        คือ "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ (Smart Rice Farm - SRM)" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวนานำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ

การผลิตข้าวจะเป็น Mobile Application ที่มีสองหน่วยงานคือ กรมการข้าวและกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันพัฒนา ซึ่งจะเป็นการ

นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตข้าวของทั้งสองหน่วยงานบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมีการแบ่งการอบรม

ตามภูมิภาค เป็น ๔ รุ่น

        โดยรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วม

อบรม Mobile Application จำนวน ๑๒๔ ราย