เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604955
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
34
111
692
603677
596
3873
604955

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 05:15
   
 101207  

DGA ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.....

 

 101201

DGA (Digital Government Development Agency)สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.....


ว่าด้วยเรื่องร่างมาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ


"ดิจิทัล หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง
เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ

 
 101207
 

การประชุมนี้ประกอบด้วย แผนพัฒนากำหนดปรับปรุงการจัดทำตามภาระกิจแผนที่กำหนดของรัฐบาลให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ และ ๑๐ เป็นต้น

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
MAYFAIR Ballroom A ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ถนนราชปารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร