เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604941
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
20
111
678
603677
582
3873
604941

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 04:53
   
 IMG 5096  การซักซ้อมทำความเข้าใจในการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิ์ภาพ

 

IMG 5098 IMG 5087
IMG 5088 IMG 5100

 

          การซักซ้อมทำความเข้าใจในการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการขับเคลื่อนโครงการข้าวอินทรีย์
และโครงการนาแปลงใหญ่ ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ตามคำสั่ง

กรมการข้าวที่ ๔๑๗/๒๕๖๑ วงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

    เรื่อง ๑.การกำหนดให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับ (Administration)

ระบบฐานข้อมูลการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ 

          ๒.การนำร่องการใช้ระบบ Gin Conference ในการประชุมทบทวนผลการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ T๑ ปี ๒๕๖๑
          ๓.การเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการนาแปลงใหญ่ และระบบตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกร

(Internal Control System-ICS) เพื่อการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว 

ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกรมการข้าว