เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
59
111
717
603677
621
3873
604980

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 05:53
   
 0002  ศสส.จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

 

0009 0018
0024 0002
0036 0037

 

        ตามแผนปฏิบัติราชการกระทระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว พร้อมรับนโนบายพร้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom เพื่อส่งเจ้าหน้าที่(วิทยากร) ที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ  มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหา ได้แก่ การโจมตีของกลุ่มแฮ็กเกอร์ การจารกรรม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมทั้งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานทั้ง ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

        ทั้งนี้ การจัดอบรมให้ความรู้
ในส่วนหน่วยงานภูมิภาค ผ่านระบบ Online ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น ๑ อาคารกรมการข้าว ส่วนกลาง ที่ผ่านมา