เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

604989
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
68
111
726
603677
630
3873
604989

Your IP: 103.55.142.48
2021-03-06 06:14
   
 200609 0008  ประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

200609 0005 200609 0008
200609 0009 200609 0012

 

        ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๖/ว๑๗๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าพร้อมหลักฐานการดำเนินงานตามแบบรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดฯ ในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายในองค์กรณ์


        มีคณะทำงาน คือผู้บริหาร ทั้ง ๑๓ หน่วยงานภายในกรมการข้าว เพื่อเข้าร่วมพิจารณาแบบรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จนการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

        ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน

        ๒. การจัดการประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการดำเนินการ

        ๓. จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ

        ๔. จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน

        ๕. ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน

 

        โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา เพื่อเห็นควรในการแต่งตั้งคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และรายงานให้ ศทส.สป.กษ ทราบต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ที่ผ่านมา