การติดต่อ


  •   2021-01-13 15:05:15    2112  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

0 2561 5450

แฟกซ์

02-561-540

อีเมล์

[email protected]