ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-02-02 10:15:42

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนชาวนามาร่วมเป็น'ชาวนาอาสา'

กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-02-02 10:11:16

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-31 14:18:05

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ฯลฯ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-27 09:22:41

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดงานวันข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2565/66 อำเภอบัวใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดงานวันข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2565/66

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-23 14:11:04

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงการใช้งานระบบศูนย์ข้าวชุมชน และระบบบริหารข้อมูลชาวนาอาสา

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม..

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-19 13:44:35

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - สารอาหารแห่ง

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-19 13:40:18

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2565

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนายคณิน ดิษคำเหมาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-19 13:34:36

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าวแต่งซานตาคลอส ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส 2565

รองอธิบดีกรมการข้าวแต่งซานตาคลอส ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-12-23 14:25:21

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมออกกำลังกายผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-12-23 14:23:47

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

กรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-12-23 14:17:13

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-12-23 14:12:32

อ่านต่อ...