ข่าวประชาสัมพันธ์


กรมการข้าว จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กรมการข้าว จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-12-02 18:19:35

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:56:45

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 3/2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 3/2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:52:59

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 สมาคมใหญ่ร่วมมือปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ยกระดับข้าวรักษ์โลก “BCG Model” ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 สมาคมใหญ่ร่วมมือปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ยกระดับข้าวรักษ์โลก “BCG Model” ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:45:37

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดงานเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่และข้าวจีเอพี (GAP) หอมมะลิ 105 ร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาโส่ พร้อมขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์สู่สากล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดงานเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่และข้าวจีเอพี (GAP) หอมมะลิ 105 ร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาโส่ พร้อมขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์สู่สากล

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:41:17

อ่านต่อ...

โฆษกข้าว สั่งลุย ยกระดับงาน PR เรียกระดมศูนย์ข้าวเสริมกำลังเต็มสูบ

โฆษกข้าว สั่งลุย ยกระดับงาน PR เรียกระดมศูนย์ข้าวเสริมกำลังเต็มสูบ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:25:37

อ่านต่อ...

นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยผลิตข้าวครบจบในแอปเดียว ( All Rice )

นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยผลิตข้าวครบจบในแอปเดียว ( All Rice )

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:21:18

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-28 14:15:25

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายประยูร อินสกุล เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-10 13:36:52

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมพิจารณา โครงการด้านเทคโนโลยยีดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-04 11:48:51

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุม โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลัก (Crop modelling)

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-04 11:45:13

อ่านต่อ...

กรมการข้าว จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว พุทธศักราช 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-04 10:50:58

อ่านต่อ...