ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-11-04 10:46:55

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-27 16:25:16

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-27 16:20:20

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช 2565

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-27 16:12:18

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-27 15:52:32

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-27 15:40:14

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-18 18:30:46

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ประชุมหารือโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมการข้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ประชุมหารือโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-12 16:26:27

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนา Moving Government Forward, The Future Belongs in the Cloud

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนา Moving Government Forward, The Future Belongs in the Cloud

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-12 16:19:16

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท Sense info tech

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท Sense info tech

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-12 16:14:24

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปีที่ 50

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปีที่ 50

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-10-05 12:57:26

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารการจัดการการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของเจ้าหน้าที่กรมการข้าว (RD Scan)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารการจัดการการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของเจ้าหน้าที่กรมการข้าว (RD Scan)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-27 11:42:23

อ่านต่อ...