ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:21:56

อ่านต่อ...

แนะนำ Application FARMFAIR

แนะนำ Application FARMFAIR

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:15:45

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน The Truly Insight

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน The Truly Insight

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:13:19

อ่านต่อ...

LING X กรมการข้าว ภายใต้หัวข้อ “ ข้าวไทยก้าวไกล ด้วยกรมการข้าว “ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

LING X กรมการข้าว ภายใต้หัวข้อ “ ข้าวไทยก้าวไกล ด้วยกรมการข้าว “ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:11:36

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อน ระบบเตือนภัยแล้งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาในการปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง Research and Development on Rice Production Adaptation in Drought Area

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อน ระบบเตือนภัยแล้งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาในการปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง Research and Development on Rice Production Adaptation in Drought Area

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:06:28

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม Application ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม Application ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:59:50

อ่านต่อ...

นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:57:49

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามและสำรวจปรับปรุงแก้ไขสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามและสำรวจปรับปรุงแก้ไขสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:56:19

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:46:21

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังงานของแผ่นดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังงานของแผ่นดิน

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:32:48

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกับกรมข้าวเปิด Business Matching

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกับกรมข้าวเปิด Business Matching

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 16:26:08

อ่านต่อ...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม Application FARMS FAIR ในงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม Application FARMS FAIR ในงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-07-22 15:39:14

อ่านต่อ...