ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 1/65

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-23 12:07:03

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนภารกิจกรมการข้าว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (Morning Talk)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-23 09:18:28

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อม วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผังการจัดนิทรรศการ “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565”

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-23 08:09:10

อ่านต่อ...

พัฒนาแอปพลิเคชัน Farm Fair

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการพูดคุยและติดตามการพัฒนาแอปพลิเคชัน Farm Fair ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-23 08:06:08

อ่านต่อ...

การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการประชุมการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-20 13:28:10

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนภารกิจกรมการข้าว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ชุมชนตามนโยบายกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-19 08:49:33

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อม วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ “งานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565”

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-17 15:19:39

อ่านต่อ...

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-12 13:24:44

อ่านต่อ...

พิธีไหว้สักการะพระแม่โพสพและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนัก/กอง กรมการข้าว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะพระแม่โพสพและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนัก/กอง กรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-12 08:19:42

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อม วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมหารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-09 11:32:17

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-06 13:45:16

อ่านต่อ...

หารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมหารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-03 14:19:01

อ่านต่อ...