ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-02 16:17:48

อ่านต่อ...

หารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมหารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-02 12:58:26

อ่านต่อ...

ซักซ้อมการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมซักซ้อมการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-05-02 11:38:59

อ่านต่อ...

ประชุม Farm Fair ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุม Farm Fair ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-04-27 16:03:46

อ่านต่อ...

งานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565

กรมการข้าวได้จัดงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-04-08 14:56:17

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-04-07 16:14:25

อ่านต่อ...

สัมภาษณ์ข่าวเพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ออนไลน์ ประเด็น : กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการผลิตข้าว

สัมภาษณ์ข่าวเพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ออนไลน์ ประเด็น : กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการผลิตข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-12-02 15:41:33

อ่านต่อ...

ประชุมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (web conferece) เพิ่มเติม

ประชุม (web conferece) เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-11-30 09:29:22

อ่านต่อ...

ประชุมแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามโครงการเชิงนโยบาย (E-Projact Monitoring System)

ประชุมโครงการเชิงนโยบาย (E-Projact Monitoring System) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-11-30 09:12:32

อ่านต่อ...

ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-10-25 08:58:17

อ่านต่อ...

พิธีเปิดใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถใช้การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล (e-Signature)

พิธีเปิดใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-09-30 15:35:01

อ่านต่อ...

ศสส.จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-02-18 10:03:15

อ่านต่อ...