ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-02-02 10:15:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ขอเชิญชวนชาวนามาร่วมเป็น'ชาวนาอาสา'

กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-02-02 10:11:16

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีไหว้แม่โพสพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-31 14:18:05

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ฯลฯ

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2023-01-27 09:22:41

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การสื่อสารภายในกรมการข้าว