ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศสส.จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-02-18 10:03:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-02-18 09:57:11

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมบอร์ดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประชุมบอร์ดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-02-18 09:53:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2021-01-18 16:32:50

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


การสื่อสารภายในกรมการข้าว