ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารการจัดการการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของเจ้าหน้าที่กรมการข้าว (RD Scan)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารการจัดการการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของเจ้าหน้าที่กรมการข้าว (RD Scan)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-27 11:42:23

อ่านต่อ...
Sample project image

ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:21:56

อ่านต่อ...
Sample project image

แนะนำ Application FARMFAIR

แนะนำ Application FARMFAIR

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:15:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน The Truly Insight

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน The Truly Insight

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 2022-09-14 17:13:19

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การสื่อสารภายในกรมการข้าว