ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
  •   2021-02-22 14:35:36    70     4

จ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาข้าว


  • 355366 bytes