ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าว
  •   2021-02-22 14:57:21    58     3

เพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


  • 1942430 bytes