ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  •   2021-03-09 10:50:14    235     20

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ


  • bytes