ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-30 10:50:00    22     0

-
รายละเอียดตามเอกสารแนบ