ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์


    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์

   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บริษัท ไอซีทีโกเวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมการแนะปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์ (FOXIT PDF EDITORX)

▫️ วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่จัดประชุม การแนะปฏิบัติการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ฟอกซ์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์ (FOXIT PDF EDITORX) และ วิทยากรการสอนการใช้งานจากบริษัท ไอซีทีโกเวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด
▫️ โปรแกรม ฟอกช์อิท พีดีเอฟ อิดิเตอร์ (FOXIT PDF EDITORX) ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์เอกสาร PDF ที่สามารถแก้ไขแปลงไฟล์ PDF เป็น WORD สืบค้น คัดลอก เนื้อหาภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม และปลอดภัยสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสารหลังเซ็นได้โดยสร้างฟอร์มอัตโนมัติ โดยกรอกแบบฟอร์มผ่านหน้าจอได้ทันที และยังมีเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recogmition เป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลข้อความที่อยู่ในสภาพจากการเขียนหรือการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว


ท่านสามารถดูย้อนหลังและ Download เอกสารได้ที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/1FrYmanRekvyVJWwTg0VnymlrrlY-KQfV?usp=sharing