ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565


    วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565

    วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ( DCIO ) เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขาในที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ▫️ การพิจารณาแผนงาน / โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการข้าว ) และแผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567