ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่


    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายประยูร อินสกุล เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์

    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายประยูร อินสกุล เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์