ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  •   2021-05-27 15:10:08    48     12

จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  • 167952 bytes