ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  •   2021-05-27 15:20:12    59     15

จ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล


  • 179253 bytes