ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ officer_lists_2550.pdf
  •   2021-06-01 14:41:19    144     7

ประกาศเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)


  • bytes