พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  •   2021-06-01 16:27:06    201     2

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563คลิกลิงค์ตัวเต็ม https://ict.moph.go.th/upload_file/files/6021ed6be9a6dc9119c9fd3cfa081ac9.PDF  • bytes