ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศจ้างเหมาทดสอบ ปรับปรุงการใช้งานระบบ และถ่ายโอนข้อมูลไปที่เครื่องของกรมการข้าว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  •   2021-11-15 16:05:00    167     18

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศจ้างเหมาทดสอบ ปรับปรุงการใช้งานระบบ และถ่ายโอนข้อมูลไปที่เครื่องของกรมการข้าว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศ / ประกวด / รายละเอียดขอบเขตของงาน


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes