เอกสารแบบฟอร์มขอใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
  •   2021-11-25 15:40:49    513     151


  •                 ปัจจุบันการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของกรมการข้าวได้ดำเนินการสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา26กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการหน่วยงานจะต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีชื่อ(Username)และรหัส(Password) สำหรับการเข้าใช้งานเพื่อเป็นการพิสูจน์และระบุตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ ระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ของกรมการข้าว (Athentication) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) จึงได้พัฒนาระบบขึ้น เพื่อสอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการข้าว และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) จึงได้กำหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน ซึ่งรหัสนี้จะสามารถนำไปเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Rice WiFi) โดยระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก ในเบื้องต้นการเข้าใช้งาน ระบบพิสูจน์ตัวตน (Athentication) ผู้ใช้งานจะต้องจดจำชื่อและรหัสผ่าน 
    สำหรับบุคลากรของกรมการข้าว สามารถทำการขอสมัครเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนได้โดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้งานได้ที่ด่านล่างนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ห้อง 114 หรือ ทั้งนี้หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ
 โทร. 02-561-5450  เบอร์ภายใน 1140

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ด้านล่างนี้ >>


  • bytes