วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •   2021-02-02 10:24:26    457  

   

 

  “วิสัยทัศน์ (VISION)”

     • ไอซีทีนำองค์กรปราดเปรื่่อง
     • สรรค์สร้างนวัตรรม
     • นำความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการและบริการ

          -------------------------------------------------------------